Defibrylatory – krótka instrukcja obsługi

Defibrylatory

Defibrylatory

Defibrylatory urządzenie ratujące życie

Defibrylacja jest zabiegiem, który z pewnością może uratować życie. W momencie gdy nagle następuje zatrzymanie krążenia, niezbędnym mogą się okazać defibrylatory. Wytłumiają one nierówne i niespokojne impulsy elektryczne przepływające przez serce i pozwalają na powrót do normalnego rytmu. Defibrylatory dzielą się na dwa rodzaje ze względu na kształt fali energii: jednofazowe i dwufazowe. Różnią się one wyładowaniami. Europejska Rada Resuscytacji ustaliła w 2010 roku zasady co do ich stosowania. Używając defibrylatora jednofazowego, pierwsze wyładowanie powinno mieć moc 360 J (dżuli), tak jak drugie i każde następne. Sytuacja zmienia się, gdy mamy do czynienia z dwufazowym. Pierwsze wyładowanie powinno mieć od 150 do 200 J, a drugie i kolejne od 150 do 360 J. Istnieje też podział na defibrylatory manualne, automatyczne zewnętrzne oraz implantowane kardiowertery-defibrylatory.

Te pierwsze posiadają tzw. „metalowe łyżki”, które przykłada się do klatki piersiowej oraz monitor, na którym widać rodzaj niemiarowej czynności serca, czyli inaczej arytmii. Jest to bardzo przydatne lekarzom oraz ratownikom, ponieważ umożliwia wskazanie odpowiedniego leczenia. Defibrylatory AED czyli automatyczne zewnętrzne posiadają tylko podstawowe przeszkolenia. Jest to inteligentny sprzęt, który sam analizuje EKG pacjenta, pokazuje, kiedy zabieg defibrylacji jest wskazany, a także w jakich jednostkach mocy. Posiadają jednorazowe elektrody przyczepiane do klatki piersiowej. Duża liczba AED znajduje się w miejscach, w których masowo przebywają ludzie. W razie zatrzymania się krążenia, wystarczy że przeszkolony ratownik użyje defibrylatora w celu uratowania komuś życia.

To bardzo przyśpiesza czas reakcji ponieważ nie trzeba czekać na dojazd karetki oraz jej przedostanie się przez tłum osób. Zwiększa to szanse na przywrócenie pracy serca do jego normalnego trybu. Ostatnie to implantowane kardiowertery- defibrylatory, w skrócie ICD. Jest to implant zakładany zazwyczaj pod lewym obojczykiem. Jego elektrody podłączane są do wnętrza serca. Stosuje się je u osób, u których nastąpiło zatrzymanie krążenia, lub są w grupie wysokiego ryzyka. Warto pamiętać, że aby defibrylatory mogły pomóc, należy odpowiednio rozpoznać poszkodowanego. Jest to najważniejsze działanie w procesie ratowania ludzkiego życia. Na podstawie 3 zmysłów: wzroku, słuchu i czucia należy sprawdzić, czy osoba reaguje i oddycha. Jeśli nie, dużym prawdopodobieństwem jest, że wystąpiło u niej zatrzymanie krążenia. Należy wtedy w myśl zasady „nie widzę, nie słyszę, nie czuję- pogotowia potrzebuje” wezwać pogotowie i zacząć reanimację.